Phan Phúc Thắng

Phan Phúc Thắng

12 Videos

MÔ TẢ

Thông tin diễn giả về diễn giả Phan Phúc Thắng: 

- Đạt giải quán quân trong cuộc thi Tìm kiếm tài năng diễn giả Việt Nam 2013
- Gần 8 năm trong lĩnh vực dẫn chương trình truyền hình và phát thanh 
- MC kênh truyền hình kinh tế tài chính FBNC
- CEO công ty tổ chức và đào tạo Lời Nói Gói Vàng
- Chủ tịch công ty CP công nghệ số Sài Gòn

Hãy theo dõi những video của anh trên 123TV:
http://123tv.vn/phanphucthang hoặc website www.phanphucthang.com 

NGƯỜI THEO DÕI

1.9k