John Đi Tìm Hùng

Xem: 132.859

Xem sau
  • Giới thiệu
  • Kênh tương tự
  • Báo cáo

 "John đi tìm Hùng' là những trải nghiệm khám phá đất nước, con người Việt Nam của Trần Hùng John, sau cuộc đi bộ từ Bắc chí Nam với không một đồng xu trong túi.

Xem thêm